martes, 27 de noviembre de 2018

SOCIAIS: A ATMOSFERA E O CLIMA
Como xa sabes, tempo e clima son dous conceptos diferentes que cómpre non confundir. O tempo é o estado da atmosfera nun lugar e nun momento concretos. O tempo é algo cambiante: a primeira hora da mañá pode chover e pouco tempo despois pode lucir o sol. O clima é o tempo que predomina nun lugar ao longo de moitos anos. Por esta razón dicimos que hai rexións que teñen clima chuvioso, se chove frecuentemente, ou que teñen clima cálido, se habitualmente rexistran temperaturas altas Para coñecer o clima propio dun lugar é necesario consultar durante moitos anos os datos que rexistran os aparellos das estacións meteorolóxicas.

  • Instrumentos de medición do clima
   •   Termómetro: serve para medi-la temperatura
   •   Barómetro: serve para medi-la presión do aire
   •   Catavento: serve para medi-la dirección do vento
   •   Pluviómetro: Serve para medi-la cantidade de precipitacións 
   anemómetro   catavento